منابع درسی و نمرات

طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران

طرح دروس اداره امور عمومی در اسلام و کارگاه مدیریت تحول در بخش دولتی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در این بخش قابل دریافت است. ۱۴۰۱طرح درس اداره امور عمومی در اسلام   طرح درس کارگاه مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی

طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران بیشتر بخوانید »

اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رودهن

نمرات دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کسب و کار، مدیریت صنعتی و مدیریت مالی واحد رودهن اعلام شد.

اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد واحد رودهن بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا